Przykłady wykorzystania koła zębatego i pasowego

Urządzenia znajdujące się w hali produkcyjnej składają się z bardzo wielu elementów. Przykładem są koła zębate i pasowe. Do czego one służą? Dlaczego są tak ważne? Maszyny wykorzystywane na co dzień w fabrykach składają się z wielu elementów. Poszczególne komponenty muszą być na swoim miejscu po to, by działały sprawnie i niezawodnie. Znaczenie ma również […]

Maszyny logiczne – osiągnięcie XX wieku

Od wielu setek lat, ogromne zainteresowanie w ludziach budziło pojęcie logiki, oraz spraw związanych z tą dziedziną matematyki. Kiedy wiedza ludzi sięgnęła na tyle daleko, że zaczęto odczuwać pewien niepokój związany z brakiem kolejnych logicznych zagadnień do zgłębiania, zaczęto posuwać się nieco dalej, konstruując maszyny służące do rozwiązywania zadań logicznych. Czasem, na który przypadł największy […]