Maszyny logiczne – osiągnięcie XX wieku

Od wielu setek lat, ogromne zainteresowanie w ludziach budziło pojęcie logiki, oraz spraw związanych z tą dziedziną matematyki. Kiedy wiedza ludzi sięgnęła na tyle daleko, że zaczęto odczuwać pewien niepokój związany z brakiem kolejnych logicznych zagadnień do zgłębiania, zaczęto posuwać się nieco dalej, konstruując maszyny służące do rozwiązywania zadań logicznych. Czasem, na który przypadł największy […]