W jaki sposób wykonuje się badania nawierzchni asfaltowych?

Do stworzenia dobrej i bezpiecznej drogi nie wystarczy przygotowanie odpowiedniego projektu i właściwe jej wyprofilowanie już w fazie budowy. Większość współczesnych dróg ma nawierzchnie wykonane z mieszanek mineralno-asfaltowych. To w głównej mierze parametry tego właśnie materiału mają decydujący wpływ na walory użytkowe i kondycję drogi, a więc i bezpieczeństwo jej użytkowników.

Kto zajmuje się badaniem drogowych nawierzchni asfaltowych?

W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego nie można pozwalać sobie na żadne kompromisy, co oznacza, że i jakość stosowanych do budowy dróg mieszanek mineralno-asfaltowych musi być najwyższej próby. Z tego też względu badaniem i obsługą drogowych nawierzchni asfaltowych mogą się zajmować wyłącznie wyspecjalizowane laboratoria, posiadające stosowne uprawnienia i akredytacje. Takie jednostki badawcze służą swą pomocą nie tylko budowniczym i zarządcom dróg, lecz także wytwórcom mas bitumicznych. To od pracy tych laboratoriów w dużej mierze  zależy jakość oraz trwałość, a w konsekwencji i bezpieczeństwo naszych dróg.  O tym, na czym polegają badania nawierzchni asfaltowych, opowiedzieli nam specjaliści z warszawskiej filii ogólnopolskiej firmy Grupa BARG.

Zakres badań nawierzchni asfaltowych

Określenie „badanie nawierzchni asfaltowych” mogłoby sugerować, że rzecz dotyczy wyłącznie gotowych, już wykonanych nawierzchni. Nic bardziej mylnego. Do prawidłowego zbudowania drogi potrzebne  są jeszcze inne dodatkowe i wcześniej przeprowadzone badania. Przyjmując więc, że owa fraza  jest jedynie hasłem wywoławczym i skrótem myślowym, wymieńmy po kolei trzy podstawowe fazy badania nawierzchni asfaltowych.

Badanie MMA. Zakres zadań dla tej fazy obejmuje analizę:

 • składu oraz uziarnienia mieszanki mineralnej i zawartości lepiszcza
 • gęstości i gęstości objętościowej
 • wolnej przestrzeni oraz jej wypełnienia asfaltem w tzw. próbkach Marshalla
 • penetrację asfaltu lanego (dotyczy nawierzchni obiektów mostowych)

Badania warstw nawierzchni. W tym przypadku kontroluje się:

 • wolną przestrzeń
 • wskaźnik zagęszczenia
 • wytrzymałość na ścinanie połączeń warstw
 • odporność warstwy na tworzenie się w niej kolein
 • odporność na wodę i mróz (ITSR)

Badania materiałów składających się na mieszankę mineralno-asfaltową, czyli:

 • penetrację asfaltu
 • temperaturę mięknienia asfaltu
 • jakość kruszywa, a w tym określanie: kategorii uziarnienia, zawartości frakcji pylastych, odporności na ścieranie, rozdrabnianie i polerowanie
 • jakość wypełniacza, w tym jego gęstość oraz skład ziarnowy

Jako że nie wszyscy nasi czytelnicy muszą znać się na budownictwie drogowym, objaśnijmy  dwa użyte wyżej i brzmiące nieco tajemniczo terminy:

Zawartość wolnej przestrzeni w zagęszczonej MMA jest ilorazem objętości przestrzeni niewypełnionej przez asfalt oraz zagęszczone składniki mineralne i objętości składników mineralnych otoczonych asfaltem (z porami wewnątrz ziaren).

Badanie penetracji asfaltu polega na pomiarze jego konsystencji wyrażonej w sposób umowny jako głębokość zagłębienia znormalizowanej igły wnikającej pionowo w próbkę asfaltu w określonej temperaturze.

Oba te badania przeprowadza się przy zastosowaniu odpowiednich procedur i wzorów.

W Polsce istnieje spora grupa laboratoriów świadczących usługi z zakresu drogownictwa, a więc i obsługą mieszanek mineralno-asfaltowych. Producenci i wykonawcy dróg mogą liczyć z ich strony nie tylko na same badania nawierzchni asfaltowych, ale i na fachowe doradztwo oraz pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów związanych bezpośrednio z ich profesją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>